header image

Zorgboerderij

Zorgboerderij Hemelrijksche Hoeve biedt dagopvang voor mensen met dementie die thuis wonen. In een groene en kleinschalige setting ontvangen wij elke werkdag maximaal 20 gasten in de leeftijd tussen 50 en 100 jaar. Elke dag zijn er twee medewerkers en enkele vrijwilligers aanwezig die vertrouwde en professionele zorg bieden.

Uitgangspunt van onze zorg is persoonlijke aandacht en uitgaan van iemands mogelijkheden in plaats van zijn of haar beperkingen. Door deelname aan de dagopvang op onze zorgboerderij wordt de eigenwaarde behouden, de zelfredzaamheid vergroot en kunnen onze gasten zinvol bezig zijn.

Dagvoorziening

Veel thuiswonende mensen met dementie bezoeken een of andere vorm van dagvoorziening. Dit kan de eigen kracht en controle over eigen leven aanzienlijk versterken. Opname in een verzorgings- of verpleeghuis kan zo langer worden uitgesteld en vindt doorgaans pas plaats als het sociale netwerk, de familie of de mantelzorger, de dagelijkse ondersteu­ning en zorg niet meer kan opbrengen. Een goede en nuttige dagvoorziening kan het netwerk ontlasten en vormt zo een belangrijke bijdrage aan het langer thuis kunnen wonen van mensen met dementie.

Zorgaanbod

Voor elke gast wordt een zorgdossier aangemaakt. Behalve de persoonlijke gegevens bevat dit zorgdossier ook een individueel zorgplan. In dit zorgplan wordt het actuele ziektebeeld vastgelegd en welk zorgaanbod we de betreffende gast aanbieden. Met name is de zorg gericht op het behoud of versterken van het sociaal functioneren, het prikkelen van het geheugen en het behoud van de lichamelijke conditie.

De zorgboerderij heeft volop mogelijkheden om de geboden zorg te ‘verpakken” in een gevarieerd dagprogramma op en rondom de boerderij. De individuele vraag van de gast staat centraal, waarbij niet wordt uitgegaan van de beperkingen maar wordt uitgegaan van de mogelijkheden en interesses die de gast heeft. Daarbij stimuleren we zoveel mogelijk de zelfredzaamheid van onze gasten. De begeleiding is in handen van ervaren en betrokken medewerkers.